Vi hjälper dig i  Falun  Borlänge  Leksand  Rättvik  Mora  Kommun

© Aktiv Trädgård Dalarna Thomas Thorbjörnsson.

Det är viktigt att se över sina träd med jämna mellanrum

Beskärningen får dock aldrig bli ett självändamål. Varje ingrepp måste kunna motiveras. Trädets naturliga form ska alltid så långt det går bibehållas.

Det är mycket viktigt att först göra sig en föreställning av hur trädet kommer att se ut efter beskärningen.

Problemen uppstår ofta när man har underlåtit sig att beskära trädet under många år. Är trädet ungt går problemen ofta att rätta till under en kortare tid. Äldre träd läker mycket långsammare och formen uteblir. Har ett träd någon gång under sin uppväxttid blivit beskuret  bör det nästan alltid följas upp under kommande år.

Människan har har länge försökt att forma växter så att de anpassas till olika situationer och förhållanden. Alla träd och växter har helt olika förutsättningar beroende på vart i landet, och tillsammans med vilka de växer. Jordmånen och läget på plats är minst lika viktigt. Den som beskär ett träd ska veta dess anatomi och och biologiska förutsättningar.

Idag kan vi alla ta en 3-5 dagars kurs och kalla oss för auktoriserade trädbeskärare! Sanningen är dock inte så enkel. Trädbeskärning är en ständigt pågående lära som det tar lång tid att bara indoktrinera sig i.Tackar Klaus Vollbrecht för inspiration.Tillbaka

Trädbeskärning

Före beskärningen

Efter beskärningen