Vi hjälper dig i  Falun  Borlänge  Leksand  Rättvik  Mora  Kommun

© Aktiv Trädgård Dalarna Thomas Thorbjörnsson.

Stenmurar

Uteplatser

Stensättning


Plantering av Träd, Buskar & Perenner

Rabattanläggning

Ogräsrensning

Färdig gräsmatta

Grässådd

Vertikalskärning

Mossbeskämpning

Planteringsdesign

Växtval

Skötselråd


Fruktträd

Prydnadsträd

Rosor

Häckar, Buskar

Bär


Hamling Formbeskärning

Kronreducering

Föryngringbskärning

Underhålls beskärning

Ideskisser

Vi besöker er alltid kostnadsfritt om ni önskar en offert på arbetskostnaden.


Nedanför finner du en översikt på de tjänster vi kan erbjuda er.

                      

Trädgårdstjänster

Vi hjälper bl.a till med beskärning av fruktträd, prydnadsträd, rosor, buskar och häckar.

Vi renoverar och föryngrar gamla trädgårdar, levererar och planterar nya växter.

Stensätter gångar och uteplatser, städar upp och förnyar vid husförsäljning.

Vi sköter om din Bostadsförenings och företags grönområde.

Staket

Spaljéer

Pergola

Växtstöd